11

Фюжън маркетинг (Fusion Marketing) – звучи толкова модерно. Но какво представлява тази маркетинг иновация?
Накратко казано това е партньорски маркетинг. Партнирането между два или повече бизнеса, мултиплицира техния успех. Всяко постижение на единия, води до успех на другия.

Как да се избере подходящ партньор за Фюжън маркетинг? Вашите дейности трябва да са свързани и да се допълват. Тоест работите в една област, но не сте си конкуренция.
Например производител на перални машини, успешно препоръчва на своите клиенти прах за пране и обратното. Строителна фирма, е естествено да има за партньор студио за вътрешен дизайн. Сватбена агенция чудесно си партнира със всеки доставчик на продукти за сватбения ден. Бизнеси, които имат едни и същи клиенти, които да им се доверят, за цялостно удовлетворяване на потребностите.

Затова Фюжън маркетинга е полезен и за трите страни – партньорите в бизнеса и техните общи клиенти. За клиентите е голямо удобство да получат комплексна услуга, а често се радват и на предлаганите промоции от фирмите.
Удовлетворените клиенти са много ценни, защото те също ще доведат нови клиенти. Това е най-ефективният начин за привличане на клиентела – от човек на човек.

Така представено, Фюжън маркетинга изглежда разковничето на успешния бизнес. Този вид маркетинг обаче не е за всеки. Работата в екип изисква допълнителна координация, доверие и коректност. Поетите ангажименти трябва да се спазват и от двете страни. Трябва прецизна договорка за отговорностите и задълженията. Понякога се изисква влагането на общи средства за някоя компания. На теория и двете компании би трябвало да печелят еднакво от своята съвместна работа. Но това, че са партньори не значи всичко да е по-равно – и вложеното и спечеленото. Сходните бизнеси не значат еднаквост. Ако пак се върнем към примера с пералните машини и праха за пране: Пералня се купува веднъж на десет години, а перилен препарат всяка седмица. Пералнята е на стойност една заплата, а препарата е няколко лева. Мащабите са съвсем различни за да се гледа в печалбата на другия и да се завижда за постигнатите резултати. При работа в екип, трябва да се съизмерва повишаването на резултатите към личния бизнес, а не към този на партньора.

Затова предимствата на Фюжън маркетинга са за тези, които могат да работят с партньор.