Следейки ежедневно новите тенденции в маркетинговите стратегии, не можем да останем безучастни и да не забележим устойчивото еволюционно  развитие на традиционния маркетинг (outbound-маркетинг) към така наречения inbound-маркетинг. Този сайт, ще ви запознае както дефинитивно така и практически с подуслугите на inbound-маркетинга.

Вашият коментар