„На марките им е необходимо да изградят собствена и отличителна ДНК. Само такива марки могат да изграждат образ докато съществуват. Много важно е всичко да е истинско, за да не се загуби доверието на потребителите. Загубата на доверие означава загуба на цялата мрежа от потребители.“ Ф. Котлър

Вашият коментар