„То е сбор от индивидуални преживявания на потребителя, които създават най-висока стойност на продукта. Когато в резултат на използване на продукта, потребителят изпит определено преживяване, той го персонализира съобразно своите уникални лични нужди и желания.“ Ф. Котлър

Вашият коментар