Недостигът на информация за състоянието на малкия бизнес в Америка доведе до безкрайно повторение на инертни сделки и маркетингови практики от компаниите, които най-много искат да достигнат до границата на успешните пет милиона. Обаче намирането на качествена информация за малкия и средния бизнес вече не е препятствие. Маркетирането и продажбите към малкия бизнес посредством завладяващи кампании най-после е възможно, тогава защо толкова много брандове продължават да оставят лоши гласови пощи, да стартират неефективни кампании с директна поща и досаждат на целевите си потребителски групи с банални и най-общи предложения за продажби?

За много компании прекъсване се получава някъде между придобиването на лийдове и маркетирането към тях. Маркетьорите може да имат достъп до по-добри лийд данни, но освен ако не обновят маркетинговите си стратегии, за да се съобразят с качеството на тези данни, маркетьорите ще отчуждят клиентите. Дори Dun & Bradstreet продава доста по-богата откъм съдържание лийд информация, от обикновените данни за контакт.

Маркетьорите трябва да изградят модерни маркетингови стратегии, които започват с висококачествени, таргетирани лийдове. Ние помагаме на маркетьорите да намерят лийдовете, които най-често се конвертират във възможности, но освен ако не обновят практиките си за осведомяване, те често постигат същите слаби нива на конверсия, които са ги ощетили както когато са пълнили каналите си с лоши данни. Погледнете таблицата за сравнение между старите и новите outbound тактики и сравнете изредените стратегии с вашата лична outbound стратегия. В коя област се нуждаете от подобряване? В кои области превъзхождате другите?

OUTBOUND СТРАТЕГИЯ

СТАРИ ТАКТИКИ

НОВИ ТАКТИКИ

ГЕНЕРИРАНЕ НА ЛИЙДОВЕ Купувате статични лийд списъци от Hoover’s/D&B/Infogroup, премахвате дублираните записи в тях, стартирате тестови кампании за установяване на прецизността им и реакцията на пазара, пускате лийдовете през продажбите и маркетинговите кампании, за да се квалифицират. Идентифицирате най-добре пасващите пазарни сегменти чрез нас, купувате достъп до данни в реално време за лийдове, които още не са в системата ви, пускате преквалифицираните лийдове към продажбите.
НЕПОИСКАНО ОБАЖДАНЕ Създавате отдел за масови обаждания с цел продажба, скриптове за гласова поща и позвънявате на потенциалните купувачи, за да определите годност и да идентифицирате способните да взимат решения. Създавате различни направления на разговор за всеки пазарен сегмент, на база предизвикателствата и възможностите пред потенциалния купувач, и се обаждате, за да отворите диалога.
ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ Заливате списъка с потенциални купувачи с маркетингово съдържание, за определяне на прецизността на списъка и резултатността на кампанията. Заливате всеки маркетингов сегмент с таргетирано съдържание, за да спечелите кликове към следени страници, за да можете да обвържете с бисквитки потенциалните купувачи и да насочите към тях специфично за сегмента съдържание.
ДИРЕКТНА ПОЩА Масирани кампании с директна поща към дълги списъци, за създаване на брандова познаваемост; очакване на ниски нива на отклик. Изпращане на специфични за сегмента оферти и реклами.
ПЛАТЕНА РЕКЛАМА Наддаване за рекламни думи, на база очаквани фрази за търсене. Използвате таргетиране по психографски критерии за достигане до специфични акаунти и пазарни сегменти с крайно специфични послания.
РЕКЛАМА В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ Отглеждате армия от последователи в Twitter, Facebook аудитория и мрежа в LinkedIn, пред които да промотирате и организирате съдържание. Създавате специални рекламни групи, пред които да промотирате специфично съдържание.
СЪБИТИЕН МАРКЕТИНГ Посещавате и организирате събития, за да събирате голям обем лийдове, които да пуснете през дълги поддържащи програми. Идентифицирате събития в сферата, базирайки се на пазарните сегменти и използвате онлайн реклама и социални медии за таргетиране на участниците с релевантни послания, без дори да присъствате на събитията.

Ако погледнете таблицата, ще забележите една основна тенденция, която отличава новите outbound тактики от старите: крайно специфично таргетиране. Много от практиките, около които изграждаме своите маркетингови кампании произхождат от невъзможността за достигане до таргетирани, предварително квалифицирани лийдове. Все пак, модерните маркетьори вече не следват модела „Как да открия най-добрите лийдове на най-ниската цена?”, а вместо това предпочитат „Как да достигна най-наситените с идеалните за мен потребители пазарни сегменти?”.

И така, вие как бихте изградили наново вашата outbound маркетингова стратегия?

Вашият коментар