С маркетинговият похват, наречен имейл маркетинг, се осъществява достигането на вашата рекламна идея или концепция до голям брой хора и по-конкретно до техните имейл пощенски кутии под формата на съобщения и писма. Главната задача на имейл маркетинга е комуникацията с клиента, която комуникация е добре да се задържи като постоянна и като успешна от гледна точка на фактор за реализиране на бъдещи продажби или приходи под друга форма. Съществуват различни видове съобщения и писма в имейл маркетинга, като главно, те се класифицират според своята основната си задача за изпълнение. Така, днес, откриваме имейл рекламни брошури, писма с изброени промоции, листове с актуални оферти, промоционални съобщения, скрити зад новинарски емисии или списъци със съвети и любопитни четива, бюлетини и т.н. Важно е да се отбележи, че съобщенията се изпращат като поток от много писма до множество имейл адреси чрез генериране на имейли от готова база данни. Списъкът с тези имейл адреси се познава в практиката под името mailing list.

Обикновено, базите данни може да се закупят от независими лица, както и да се включат в пакетната цена от услугата имейл маркетинг, но някои потребители сами изграждат свой собствен mailing list, който да предоставят на агенцията, занимаваща се конкретно с тяхната маркетинг кампания. Така например, ние от Inbound Marketing можем да се съобразим с вас и предлагаме услугата имейл маркетинг с трите варианта използване на база данни, а също така и следните допълнителни услуги, с които инвестицията ви категорично да бъде оправдана и даден финансовите си резултати в максимално кратки срокове:

  1. Има много софтуерни продукти с различен произход и с основна задача управлението на цялостната ви имейл маркетингова кампания, тоест компонент по компонент. Това означава, че софтуерът е в помощ както при създаването на отделния mail listing, така и в изграждането на бъдещото промоционално съобщение и навременното и правилното му разпращан е до вашите клиенти. В допълнение, софтуерът следва да предлага и ефективно измерване на успешността на кампанията и автоматизирането на процеса посредством ‘auto responders’.
  2. Създаване на база данни както за имейл марктинг, така и за директни маркетингови стратегии. Тук става въпрос изцяло за професионалното създаване на mail listing-a, за който говорихме. Това е сложен процес, който в крайна сметка завършва с обикновен списък с потребители. За тях са предназначени рекламните послания и в списъка са въвеждат следните им данни: име на фирма, пощенски код, адрес, телефон, факс, мобилен телефон, имейл, уеб адрес, лице за контакт, длъжност и бизнес категория.
  3. Изграждане на темплейти за имейл рекламни съобщения. Те може да имат функцията за къстомизация, тоест нагаждане на отделните имейл съобщения според определени класифициращи фактори за дадена група от потребителите на мейл списъка. В същото време, самият темплейт е най-значимата част от вашето рекламно послание, тъй като в него, за задача вие имате в най-кратко текстово измерение и визуално пространство да заявите своята идея, да се представите в идеална и достъпна за масовата аудитория светлина, да прокарате своята основна концепция. Темплейтът с персонализирани функции се създава чрез уеб кода за програмиране HTML и винаги е с висока степен на интерактивност.