social-media-marketing

ЦЕЛЕВО-БАЗИРАН МАРКЕТИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

Що се отнася до социалния маркетинг, компаниите споделят, че това, което ги вбесява най-много е, че не успяват да измерят ясно въздействието, което той има върху бизнеса. Вие може редовно да пишете и публикувате постове, да споделяте, да пускате туитове, и да се ангажирате с всякаква подобна дейност, но ако тази дейност не е фокусирана и е просто „в името на дейността”, то е много малко вероятно някога да постигнете резултатите, които желаете.

НАШИЯТ ЦЕЛЕВО-БАЗИРАН ПОДХОД ОПРЕДЕЛЕНО Е РАЗЛИЧЕН

Ние работим по съвсем различен начин в сравнение с другите агенции по маркетинг на социални медии. И докато те се фокусират върху нивата на активност т.е. броя на постове, туитове, процента ангажираност и т.н., нашият подход е напълно ‘целево-базиран‘. Защо? Защото ние от опит знаем, че ако вашите цели в социалните медии са ръководени от общите ви маркетингови и бизнес цели, то вие ще видите много по-голяма възвращаемост на инвестициите си.

КАКВО ВСЪЩНОСТ  ИСКАТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ МАРКЕТИНГА НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ?

Ето тук вече е мястото, където започвате разговора с нас. Дали искате да използвате социалните медии, за да достигнете до нова аудитория? Дали искате да повишите положителното мнение за вашата марка? Дали искате да генерирате лийдове? Точното определяне на вашата цел още от самото начало е най-важната част от процеса, тъй като това ще диктува начина, по който ще се измерва нашето представяне, стратегията, която ще приложим и в крайна сметка, успехът на нашия маркетинг на социалните медии. Ако не сте сигурни какви са вашите цели – и все пак, вие не сте единствените, които не са съвсем сигурни – то в такъв случай, ние ще ви помогнем и ще ви насочим.

ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ВАС

След като веднъж вече изясним какви е вашата цел, наш приоритет е непрестанно да ви показваме как работим по постигането й. Затова, ние използваме ‘КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ’, за да може да видите какъв прогрес постигаме на база тримесечие. Това не само ще ви даде увереност, че ние сме на правилния път, но също така още от самото начало ще подчертае и фините настройки, които може да се изискват в съответната стратегия.

ВИЖТЕ КАК РАБОТИ ЦЕЛЕВО-БАЗИРАНИЯ МАРКЕТИНГ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ

По-долу има пример за това как нашият подход маже да работи за вашата компания, която да речем е агенция за недвижими имоти, чиято основна МАРКЕТИНГОВА ЦЕЛ е да повиши процента на търсене на имоти.

Цел за социалните медии:
Да се създаде онлайн общност за местния район.

Ключови резултати:
Естествено повишаване на аудиторията с 15%
Повишаване на нивото на ангажираност с 20%
Притежаване на общност в Google+ с поне 200 члена

ОСТАВЕТЕ НА НАС ЕЖЕДНЕВНИТЕ ДЕЙНОСТИ!

От този момент нататък, ние ще започнем да мислим за ежедневното управление на вашия маркетинг на социалните медии – т.е. кои са правилните за вас платформи, с кои influencers е нужно да се свържем, видът съдържание, което трябва да бъде промотирано, и т.н. Нашите експерти знаят от опита, който имат до момента, кои платформи и активности ще бъдат най-подходящи за подпомагане на вашите цели и ще направят за вас съвсем конкретна стратегия и програма за дейностите.

НИЕ НИКОГА НЕ ОТКЛОНЯВАМЕ ПОГЛЕД ОТ ВАШАТА ЦЕЛ

Основната полза на нашия подход, когато става дума за тактическо ниво е, че ние никога не губим поглед от вашата цел; тя винаги е на преден план в мислите и намеренията ни относно всичко, което правим, уверявайки се, че тази дейност никога не се извършва просто заради дейността. Правим го за всеки коментар, който публикуваме, всяко съдържание, което промотираме, всеки разговор, който провеждаме, и всеки influencer, с когото се свързваме, с цел да се работи към постигане на тримесечните ключови резултати и разбира се за постигане на крайните цели.